Så begynder arbejdet igen!

Tidsskriftet Passé vil gerne starte ud med at sige mange tak for en succesfuld jubilæumsrelease af udgave #19 i Helga tilbage i midten af oktober. Til vores artikelforfattere, Passélæsere og de nysgerrige der også kiggede forbi – I gør alle Tidsskriftet Passé muligt semester efter semester!

Men for redaktionen stopper arbejdet ikke her. Efter release af udgave #19 og vores interne midtvejsmøde i sidste uge, begynder arbejdet nu på næste udgave, som udkommer til forårssemesteret. Vi har modtaget både kreative og akademiske bidrag fra vores medstuderende, der lover et fantastisk Passé udgave #20!

Indtil da ønsker redaktionen bag Tidsskriftet Passé jer rigtig god læselyst!