Vær med i redaktionen

Passé drives af en redaktion af frivillige historiestuderende. Redaktionen nedsættes for hver udgave i starten af hvert semester ved et åbent redaktionsmøde. Følg med i åbne redaktionsmøder på vores facebooksside Tidsskriftet Passé

Hvorfor skal du være med i redaktionen?

Redaktionen er åben for alle historiestuderende. I redaktionen er der mulighed for at være faglig og social på samme tid og skabe et konkret produkt i form at et fysisk tidsskrift hvert semester. Som ny redaktør skal du være klar på at være med til at redigere mindst én artikel – vi redigerer altid to og to, og nye redaktører vil blive sat sammen med en, der har prøvet det før.  Som redaktør på Passé får du et godt øje for at skrive akademisk, for at redigere og for at give brugbar feedback. Herudover har vi en række udvalg – fx pr, layout, korrektur, finansiering etc. – hvor du har mulighed for at bruge dine talenter eller få nye færdigheder

Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig til os på tidsskriftetpasse@gmail.com eller kontakt os på vores facebookside Tidsskriftet Passé.