Skrivevejledning

Passé modtager løbende bidrag til vores halvårlige udgivelser. Herunder kan du læse, hvem der kan bidrage, hvornår man skal sende bidraget, og hvor man skal sende det hen. Derudover har vi nogle krav til formalia, som skal overholdes.

Hvem, hvornår og hvordan

Vi har kun ét decideret krav til, hvem der kan få bidrag med i tidsskriftet: Du skal være indskrevet på Københavns Universitet med historie som hoved- eller sidefag.

Vi udgiver Passé hvert semester, men du kan indsende bidrag året rundt. Vores deadlines plejer at ligge i starten af marts og oktober.

Du skal sende en mail med bidraget til tidsskriftetpasse@gmail.com

Genre og form

Passé modtager to typer bidrag: videnskabelige artikler og kreative bidrag/”alt det andet”.

Videnskabelige artikler
Denne kategori dækker over klassiske historievidenskabelige artikler. Det faglige indhold er helt op til dig – vi vil gerne læse om både kvindekamp og kuglelejer. Til gengæld har vi nogle specifikke krav til form og formalia.

Form

Artiklen skal være udstyret med en manchet, der giver en introduktion til den centrale problemstilling. Den må meget gerne fungere som appetitvækker og gøre  tid, sted og forskningsspørgsmål klart for læseren.

Vi vil også gerne have, at du laver underrubrikker med sigende titler for afsnittenes indhold.

Eksempel 1. Her kan du se et eksempel på manchet og underrubrik, som du kan lade dig inspirere af. Til gengæld skal du ikke lave spalter eller anden formatering i dit indsendte dokument – det sørger vi for.

Vi stiller ikke samme krav til afsnit om metode og historiografi, som der gøres til eksamensopgaver, men det kan sagtens være relevant for en artikel. Vi lægger vægt på formidling og ønsker ikke uredigerede eksamensopgaver.

Du må gerne medtænke billeder og grafik, når du skriver artiklen. Til de fleste artikler er ca. 2-5 illustrationer passende. Illustrationerne vedhæftes mailen i et separat dokument med kildehenvisning og billedtekst. Se billedvejledningen her.

Formalia
Artiklen skal have et omfang på 5-10 normalsider á 2400 anslag.

Citater skrives med almindelig font og ikke i kursiv. Citater skrives i dobbelt citationstegn (“).

Referencer skrives i fodnoter. Ved første henvisning til et værk bringes den fulde bibliografiske information. Brug herefter en kort form (og ibid., når det er relevant). Fra og med Passé 12 laver vi fodnoter efter Chicago Manual of Style. Sørg for, at dine fodnoter er samme skrifttype som resten af dokumentet.

Kreative bidrag/”Alt det andet”
Kategorien her henviser til en bred vifte af tænkelige og utænkelige historierelaterede bidrag. Det kan f.eks. være debatindlæg, rejsebeskrivelser, anmeldelser, kildeudgivelser, kryds-og-tværs, tegneserier eller opskrifter – kun fantasien sætter grænser. Det eneste krav er, at det har noget med historie at gøre.

Grænsen for denne slags bidrag er ca. fem normalsider. Hvis der er tale om en slags artikel, skal den udstyres med en manchet.

Indsend dit bidrag eller kontakt os

Hvis du har en idé til et bidrag, skal du ikke tøve med at sende det ind. Bidrag skal sendes til tidsskriftetpasse@gmail.com – helst som word-dokument. Vi modtager ikke uredigerede opgaver. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du altid skrive til os på mailen eller kontakte os på vores facebookside Tidsskriftet Passé